Eko Voja in Rodna Voja (EV in RV panji)

Vse več čebelarjev v Sloveniji odkriva prednosti čebelarjenja z RV panji in EV panji.

LAŽJE prekladanje panjev, večja donosnost medu pri kratkotrajnih pašah ter zimovanje ob toplih stavbah, kar pomeni manj potrebne hrane in več preživelih čebel, so le nekatere prednosti, ki Jih prinašajo EV proti RV panji.

Veliko slovenskih čebelarjev se je odločilo v preteklih letih, da preizkusi to vrsto nakladnih panjev. Sedaj smo dobili le pozitivne povratnih informacij - ljudje so izjemno zadovoljni z uporabnostjo in enostavnostjo panjev.

Cela novica...

Delo z EV panji - Eko Voja

Delo z novimi panji RV - Rodna Voja in EV - Eko Voja je zelo podobno, le da so prvi panji RV bolj prostorni ter je potrebno sate žičiti. Na tem mestu bil dal nekaj podatkov o EV panjih, ki so namenjeni za ekološko pridelavo sortnih medov. Zelo zanimiva je pridelava medu v satju. Izkušnje čebelarjev govorijo, da s spremembo tehnologije nikoli ni zadosti posod za med in panjev za nove družine.

Delo s čebelami se v glavnem nanaša na delo z nakladami. Te so pri EV panjih nizke, v višino merijo le 130mm in lahko sprejmejo 8-9 kg medu. Z njimi brez večjih težav lahko delajo ženske, upokojenci in otroci.

Cela novica...